Vuokralaisen irtisanomisaika

Vuokralaisen irtisanomisaika on riippuvainen siitä, kuinka pitkään vuokralainen on ehtinyt asunnossa asua.  Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva, vai määräaikainen vuokrasopimus, onko vuokrasopimus pariskunnalla. Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokralaiselle aina kirjallisena ja takuuvuokra palautettava pikimmiten. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä ellei vuokrasopimuksessa ole mainittu muuta.

Vuokralaisen irtisanomisaika on vähintään kuusi kuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt vähintään vuoden ja kolme kuukautta. Vuokralaisen irtisanomisaika on toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa laskettavissa kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanoutuminen on suoritettu. Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen on vuokralaisella kuusi kuukautta aikaa asua asunnossa ennen kuin se on luovutettava pois, mikäli vuokrasopimus on kestänyt vähintään yhden vuoden ja jos vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden, on irtisanomisaika kolme kuukautta. Jos vuokralainen haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen, on tässä tilanteessa hänen irtisanomisaikansa yksi kuukausi.

Irtisanomisaika ei päde samalla tavalla määräaikaisessa vuokrasopimuksessa kuin toistaiseksi voimassa olevassa. Määräaikainen vuokrasopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuksen loppuun asti, kuitenkin siinä on muutamia ehtoja jolloin molemmin puolisesti sopimuksen voi irtisanoa aikaisemmin kuin määräajan loputtua. Vuokralaiselle näitä syitä ovat esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalla töiden tai opiskelun takia, tai jos hänen tai perheenjäsenen sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkautumisen. Vuokranantajan on mahdollista irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus mikäli hän tarvitsee huoneistoa itsensä tai perheenjäsenensä käyttöön, tai muusta vastaavasta syystä on kohtuutonta odottaa määräajan päättymiseen.

Vuokralaisen irtisanomisaika pätee samalla tavalla, jos kyseessä on pariskunta, joka asuu avioliiton kaltaisessa suhteessa. Tässä tilanteessa tarvitaan kuitenkin myös puolison suostumus irtisanomiseen, eikä toinen puolisoista saa tehdä irtisanomista ilman toisen suostumusta, paitsi jos suostumusta ei ilman hankaluuksia voida saada.

Leave A Response