Työsuhteen irtisanomisilmoitus

Työsuhteen irtisanomisilmoitus on syytä toimittaa henkilökohtaisesti. Työntekijä ei tarvitse mitään erikoista syytä irtisanoakseen toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen. Määräaikainen työsopimus on aina voimassa sopimuksen loppuun asti ja sitoo näin sopimuksen molempia osapuolia, ellei erillisestä irtisanomismahdollisuudesta ole sovittu työsopimuksen solmimisen aikana. Työsuhteen irtisanomisilmoitus on totta kai mahdollista toimittaa myös sähköpostitse tai kirjeellä. Tällaisissa tilanteissa tiedon katsotaan tulleen vastapuolelle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä.

Työsuhteen irtisanomisilmoitus käynnistää irtisanomisajan, ellei irtisanominen tapahdu koeajalla, jolloin irtisanomisaikaa ei ole. Irtisanomisajan työskentelyajalta maksetaan normaalisti palkka ja työntekijällä ovat työpaikan luontoisedut vielä käytössään. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.

Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen voi siis päättää milloin tahansa ja irtisanominen käynnistää irtisanomisajan. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa.

Työsuhteen irtisanomisilmoitus tulisi aina mahdollisuuksien mukaan toimittaa henkilökohtaisesti. Hyvä työsuhteen irtisanomisilmoitus sisältää ainakin seuraavat asiat: nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Jos itsestä tuntuu, voi irtisanomisilmoitukseen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa.

Leave A Response