Työsopimuslaki irtisanomisaika

Suomessa on työsopimuslaki irtisanomisaika asioihin. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Työntekijää on kuultava ja hänelle on annettava varoitus ennen irtisanomista. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin. Työnantajan on myös mahdollisesti koulutettava työntekijä uusiin tehtäviin.

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia syitä on kahdenlaisia: henkilöstä johtuvat syyt tai taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvissa irtisanomisissa työnmäärän on vähennyttävä viimeistään irtisanomisajan päättymistä seuraavasta päivästä lähtien. Työsopimusta ei kuitenkaan voi irtisanoa, mikäli työntekijä on mahdollista kouluttaa uusiin tehtäviin. Perustetta irtisanomiselle ei ole jos työnantaja on juuri ennen irtisanomista tai heti sen jälkeen ottanut uuden työntekijän, vaikka yrityksen toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet.

Työsopimuslaki irtisanomisaika on siis säädetty tiettyjä kohtia koskemaan irtisanomisia. Useimmiten kuitenkin työnantaja ja työntekijä sopivat työsopimuksen solmimisen yhteydessä irtisanomisen ehdoista tai työehtosopimuksissa voi olla omia merkintöjä. Näihin käytetään usein pohjana laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja, jotka vaihtelevat 14 vuorokaudesta kuuteen kuukauteen. Irtisanoutumistilanteissa työsuhde pysyy ennallaan vielä irtisanomisajan aikanakin ja työskentely jatkuu normaalisti. Työnantajalla on mahdollisuus vapauttaa työntekijä työskentely velvoitteesta, mutta työnantajan on kuitenkin maksettava työntekijälle palkka myös irtisanomisajalta.

Kun työntekijä irtisanoutuu, ei hänellä tarvitse olla erityistä perustetta irtisanomiselle. Työsopimuslaki irtisanomisaika kuitenkin koskee myös työntekijän puolelta tulevia irtisanoutumisia. Irtisanomisaika ei ole vain niin pitkä työntekijän itse irtisanoutuessa, kuin jos työntekijä irtisanottaisiin. Myös vuokratyöpaikoissa irtisanomisaika laki on käytössä. Vuokratyö eroaa niin kutsutusta normaalista työstä vain niin että työaikaa ei ole yleensä määritelty, joten töitä ei yhtäkkiä enää saata vain tulla. Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan käyttöön. Työskentely tapahtuu yleensä työn vastaanottajan valvonnassa ja työnjohdon alaisuudessa. Vastaanottaja maksaa korvauksen työvoiman luovuttajalle, ei siis työntekijälle.

Leave A Response