Työsopimuslaki irtisanominen

Kun työntekijä irtisanoutuu tai työnantaja joutuu irtisanomaan työntekijän käynnistyy irtisanomisaika. Työsopimuslaki irtisanominen tilanteissa on määritellyt irtisanomisajan olevan alle viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa 14 päivää ja yli viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa yhden kuukauden verran, jos irtisanominen tapahtuu työntekijän puolelta.

Työntekijän irtisanominen vaatii aina hyvät perusteet, ja ennen irtisanomista työntekijälle onkin annettava varoitus, jotta hänellä on mahdollisuus muuttaa työskentelyään. Työsopimuslaki irtisanominen ei ole mahdollista jos kyseessä on määräaikainen sopimus. Se sitoo työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Irtisanomisilmoitus on syytä toimittaa kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. Mikäli ilmoituksen toimittaminen ei onnistu henkilökohtaisesti, on työsopimuksen irtisanomisilmoitus mahdollista toimittaa myös sähköisesti tai kirjeellä. Näissä tapauksissa tiedon katsotaan tulleen työnantajan tietoon seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Työntekijän ei halutessaan tarvitse perustella työsopimuksen irtisanomista millään tavalla, mutta työsuhteen irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka pituus riippuu työsuhteen kestosta ja jonka aikana työskentely jatkuu työntekijän osalta normaalisti.

Työsopimuslaki irtisanominen poikkeaa välillä jos työehtosopimuksissa tai työsopimuksella on sovittu erilaisista irtisanomisajoista. Työntekijän irtisanominen on mahdollista vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuksessa syyt on jaettu yksilöstä johtuviin, tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Työnantaja voi vapauttaa työntekijän heti irtisanomisen jälkeen työntekovelvoitteesta, mutta tässäkin tapauksessa työnantajan on maksettava työntekijälle palkka irtisanomisajalta.

Leave A Response