Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen vaatii suuremmat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen. Jos kyseessä on työsopimuksen purkaminen, työsopimus päättyy heti, eikä kummallakaan osapuolella ole minkäänlaisia irtisanomisaikoja. Syyt joiden vuoksi työsopimus voidaan työnantajan puolelta purkaa, ovat erittäin painavia ja esimerkiksi työntekijän työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajan voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan mittaista aikaa. Mikäli työsopimus puretaan laittomasti työnantajan puolelta, voi korvauksien määrä työntekijälle olla jopa 24 kuukauden palkka ja vähintään kolmen kuukauden palkka.

Työsopimuksen purkaminen ei ole pelkästään työnantajan oikeus, vaan sama mahdollisuus on myös työntekijällä. Työsopimuksen purkaminen ei ole mahdollista heppoisin perustein ja edellyttääkin erityisen painavaa syytä. Normaalisti kun määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta, voi myös määräaikaisen työsopimuksen purkaa. Työsopimusta ei voi purkaa esimerkiksi tuotannollista syistä, vaan syiden on aina liityttävä työntekijään ja oltava raskaammat kuin irtisanomistilanteessa.

Työntekijän työpaikan ulkopuolella oleva käytös voi olla myös syy joka johtaa työsopimuksen purkamiseen. Mikäli työntekijä jättää tulematta ilman lupaa työpaikalle vähintään seitsemänä päivänä ilmoittamatta, voi työnantaja purkaa työsuhteen. Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättymään heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsuhteen velvoitteita radikaalisti. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen, jos hänellä on erittäin painava syy. Tällöin ei tarvitse huomioida irtisanomisaikaa eikä työsopimuksen kestoa. Tällainen syy on esimerkiksi työntekijän sopimuksesta, laista tai työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vakava laiminlyönti, ettei työnantajalta voi kohtuudella odottaa irtisanomisajan noudattamista. Lyhyesti Työsopimuksen purkaminen vaatii aina vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen.

Leave A Response