Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Tällaisessa tilanteessa on arvioita onko moitittava menettely ollut toistuvaa ja onko siitä vaikutuksia työnantajalle. Näissäkin tilanteissa ensin on annettava työntekijälle varoitus, jonka tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata työskentelyään.

Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus ei sopimuksen irtisanominen ole mahdollista. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa.

Kun työsopimuksen irtisanominen on tapahtunut, on työssä irtisanomisaika, jonka aikana työnteko jatkuu normaalisti ja työskentely ajalta maksetaan normaalisti palkka. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.

Työsopimuksen irtisanominen on suositeltavaa hoitaa avoimella kirjeellä tai lomakkeella, tällöin irtisanomisesta jää jokin dokumentti, mutta on mahdollista hoitaa myös suullisesti. Työskentelyajalta on aina saatava työtodistus ja työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksessa arvioinnin työntekijän työtaidoista mikäli työntekijä sitä pyytää.

Työsopimuksen irtisanominen aloittaa irtisanomisajan, jonka aikana työskentelyä jatketaan normaalista. Irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen kestosta. Työnantaja on velvollinen maksamaan irtisanomisajalta normaalin palkan ja luontoisedut, vaikka ei haluaisikaan työntekijän tekevän töitä irtisanomisajan loppuun. Sama irtisanomisaika koskee myös työntekijää, ja mikäli jompikumpi rikkoo irtisanomisaikaa on siitä korvausvelvollinen toiselle osapuolelle.

Leave A Response