Työntekijän irtisanomisaika

Työntekijän irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston mukaan, tai jos irtisanoutuminen tapahtuu koeajan aikana, ei irtisanomisaikaa ole ollenkaan. Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy.

Työntekijän irtisanomisaika on pääsääntöisesti 14 päivästä yhteen kuukauteen. Työsopimuksen irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aika työskentely jatkuu normaalisti ja työskentelyajalta maksetaan normaalisti palkka ja työntekijällä ovat työpaikan luontoisedut vielä käytössään. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Työnantaja voi myös vapauttaa työntekijän työskentely velvollisuudesta heti, mutta työnantaja on silti velvollinen maksamaan työntekijälle irtisanomisajalta normaalin palkan. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.

Määräaikaisessa työsopimuksessa ei ole irtisanomisaikaa, sillä sopimus on voimassa siihen merkittyyn päivämäärään asti. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa.

Työntekijän irtisanomisaika on siis riippuvainen työsuhteen kestosta. Mikäli työsuhde on päättynyt työsuhteen keston ollessa alle viisi vuotta on työntekijän irtisanomisaika tällöin 14 päivää. Jos työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, on työntekijän irtisanomisaika tällöin yksi kuukausi. Työsopimuksen irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työskentely jatkuu normaalisti.

Leave A Response