Työntekijän irtisanominen

Työntekijän irtisanominen kun voimassa on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, vaatii työnantajalta hyvät irtisanomisperusteet. Työntekijällä on mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus koska tahansa ilman perustetta.

Työntekijän irtisanominen käynnistää aina irtisanomisajan. Tänä aikana työnteko jatkuu normaalisti ja työskentely ajalta maksetaan normaalisti palkka. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.

Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, sitoo se työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus on syytä toimittaa kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. Mikäli ilmoituksen toimittaminen ei onnistu henkilökohtaisesti, on työsopimuksen irtisanomisilmoitus mahdollista toimittaa myös sähköisesti tai kirjeellä. Näissä tapauksissa tiedon katsotaan tulleen työnantajan tietoon seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Työntekijän ei halutessaan tarvitse perustella työsopimuksen irtisanomista millään tavalla, mutta työsuhteen irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka pituus riippuu työsuhteen kestosta ja jonka aikana työskentely jatkuu työntekijän osalta normaalisti.

Työntekijän irtisanominen on mahdollista vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuksessa syyt on jaettu yksilöstä johtuviin, tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Työnantaja voi vapauttaa työntekijän heti irtisanomisen jälkeen työntekovelvoitteesta, mutta tässäkin tapauksessa työnantajan on maksettava työntekijälle palkka irtisanomisajalta.

Leave A Response