pam irtisanomisaika

Kuten muillakin liitoilla myös pam irtisanomisaika menee työehtosopimuksien mukaisesti. Pam irtisanomisaika näkyy työehtosopimuksista erikseen kullekin alalle ja on riippuvainen työsuhteen kestosta. Jos työnantaja haluaa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, on se työnantajan puolelta sallittua vain asiallisesta ja painavasta syystä, esimerkiksi työntekijän henkilöön liittyvä syy tai yritystoimintaa liittyvä taloudellinen tai tuotannollinen syy. Irtisanomista ennen on kuitenkin selvitettävä, olisiko työntekijä mahdollista uudelleen kouluttamalla tai muuten sijoittaa toisiin työtehtäviin yrityksessä tai konsernin sisällä. Jos tämä on mahdollista, on työnantajan tarjottava irtisanomisuhan alaisena olevalle työntekijälle tätä työtä irtisanomisen välttämiseksi.

Työsuhteen laatua voi olla kahdenlaista, määräaikaista ja toistaiseksi voimassa olevaa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus jatkuu niin kauan kunnes se irtisanotaan työntekijän tai työnantajan puolelta. Määräaikainen työsopimus jatkuu sopimuskauden loppuun ja päättyy siihen, jonka jälkeen on tehtävä uusi sopimus. Määräaikaista työsopimusta ei voi kumpikaan sopimuksen osapuoli irtisanoa, paitsi jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät.

Hyvä työsopimuksen irtisanomisilmoitus sisältää ainakin seuraavat asiat: nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Jos itsestä tuntuu, voi irtisanomisilmoitukseen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa. Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta. Jos työsuhteen kesto on ollut enintään viisi vuotta on irtisanomisaika 14 päivää ja jos työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta on irtisanomisaika yksi kuukausi. Mikäli irtisanomisaikaa rikotaan toisen osapuolen osalta on toinen osapuoli korvausvelvollinen.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa työntekijän puolelta ja työnantajan puolelta pätevän syyn ilmetessä. Pam irtisanomisaika alkaa työsopimuksen irtisanomisesta.  Määräaikainen työsopimus sitoo sopimuksen osapuolia sopimuksen loppuun asti ja vain mikäli sopimuksessa on erikseen merkintä irtisanomisesta, on irtisanominen mahdollinen. Kaikissa työsopimuksissa on yleensä koeaika, josta on merkintä työsopimuksessa. Työsopimuksen koeaika voi olla maksimissaan 4 kuukautta tai jos kyseessä on alle kahdeksan kuukauden määräaikainen työsopimus, voi koeajan pituus olla maksimissaan puolet työsopimuksen pituudesta.

Leave A Response