Irtisanomisilmoitus työnantajalle

Olisi aina hyvä toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle henkilökohtaisesti. Tämän lisäksi sen tekemistä suositellaan kirjallisena, jotta myöhemmin jos synty epäselvyyksiä on ne helppo selvittää. Mikäli on mahdotonta toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle kirjallisena, voi sen toimittaa myös kirjeellä tai sähköisesti. Näissä tapauksissa tiedon irtisanomisesta katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivän lähettämisestä.

Kun irtisanomisilmoitus työnantajalle on toimitettu, käynnistyy irtisanomisaika. Irtisanomisajalla työskentely jatkuu normaalisti. Joissain tapauksissa työnantaja ei saata haluta työntekijän työskentelevän irtisanoutumisen jälkeen, mutta on silti velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan. Myös työntekijällä on velvollisuus työskennellä irtisanomisajan verran työpaikassa, tai muuten hän voi joutua korvausvastuuseen työnantajalle. Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta. Jos työsuhteen kesto on ollut enintään viisi vuotta on irtisanomisaika 14 päivää ja jos työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta on irtisanomisaika yksi kuukausi.

Hyvä irtisanomisilmoitus työnantajalle sisältää ainakin seuraavat asiat: nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Jos itsestä tuntuu, voi irtisanomisilmoitukseen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa ilman perusteita. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, sitoo se työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

On siis hyvä toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle kirjallisena ja sisällyttää siihen ainakin nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Olisi hyvä toimittaa irtisanomisilmoitus kirjallisena ja henkilökohtaisesti. Mikäli henkilökohtaisesti toimitus ei onnistu, voi irtisanomisilmoituksen toimittaa myös kirjeellä tai sähköpostilla ja silloin sen katsotaan saapuneen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä irtisanomisesta.

Leave A Response