Suomessa on tietyt irtisanomisajat, joita noudatetaan yleisesti ellei muuta ole sovittu työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa. Irtisanomisaikaan vaikuttaa normaalisti myös työsuhteen kesto. Siihen vaikuttaa myös kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen. Työntekijälle ja työnantajalle on eri irtisanomisajat.

Huom! Määräaikaista työsopimusta ei välttämättä voi irtisanoa ellei työsopimuksessa niin erikseen mainita.

Työntekijän irtisanoutumisajat ovat seuraavat.

Alle viiden vuoden työsuhteessa        14 vrk
Yli viiden vuoden työsuhteessa          30 vrk

Työnantajalle irtisanomisajat ovat seuraavanlaiset.

Työsuhteen kesto                  irtisanomisaika

Vuosi tai vähemmän            14 vrk
1 – 4 vuotta                              1 kk
4 – 8 vuotta                              2 kk
8 – 12 vuotta                            4 kk
yli 12 vuotta                             6 kk

Muista kuitenkin tarkistaa ensin työsopimuksesi sekä toimialaasi koskeva työehtosopimus.