Irtisanomisajan palkka

Irtisanomisajan palkka maksetaan työntekijälle normaalisti. Kun työsuhde irtisanotaan, jatkuu irtisanomisajallakin työnteko normaalisti. Jos työnantaja ei halua työntekijän työskentelevän irtisanomisaikaa, on hän silti velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan työntekijälle.

Kun työsopimuksen irtisanominen on tapahtunut, on työssä irtisanomisaika, jonka aikana työnteko jatkuu normaalisti, irtisanomisajan palkka on sama kuin muun työskentelyajan palkka. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.

Irtisanomisajan palkka maksetaan loppupalkan yhteydessä, jonka yhteydessä maksetaan myös maksamatta jääneet lomarahat. Työsopimuksen irtisanominen on suositeltavaa hoitaa avoimella kirjeellä tai lomakkeella, tällöin irtisanomisesta jää jokin dokumentti, mutta on mahdollista hoitaa myös suullisesti. Työskentelyajalta on aina saatava työtodistus ja työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksessa arvioinnin työntekijän työtaidoista mikäli työntekijä sitä pyytää.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa ilman perusteita. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, sitoo se työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Kun työsuhde irtisanotaan, irtisanomisajan palkka on sama palkka kuin mitä se olisi normaalisti työskennellessä. Jos työnantaja ei halua että työntekijä työskentelee irtisanomisajan, on hänen silti maksettava sama irtisanomisajan palkka työntekijälle. Jos jompikumpi osapuoli rikkoo irtisanomisaikaa, on se korvausvelvollinen toiselle osapuolelle. Työsopimuksen irtisanominen on suositeltavaa hoitaa henkilökohtaisesti toimittamalla irtisanomisilmoitus, mikäli se toimitetaan sähköisesti tai kirjeellä, katsotaan sen saapuneen perille viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä.

Leave A Response