Irtisanomisaika yrityssaneeraus

Irtisanomisaika yrityssaneeraus tilanteissa on aina erityistapaus. Yrityssaneerauksen yhteydessä tapahtuva irtisanominen on siinä mielessä erityinen, koska irtisanomisen perusteena on se että työnantaja on saneerausmenettelyn kohteena. Työnantaja voi tällaisessa tilanteessa yrityssaneerauksen vuoksi irtisanoa työsopimuksen kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Tällaisissa irtisanomistilanteissa voidaan irtisanoa sekä toistaiseksi voimassa olevat että määräaikaiset työsopimukset. Irtisanominen on mahdollista ensinnäkin, kun irtisanomisen perusteena on saneerausmenettelyn aikana suoritettu toimenpide, joka on välttämätön konkurssiuhan vuoksi ja jonka takia työ tulee lakkaamaan tai vähenemään olennaisesti pysyvästi.

Irtisanomisen voidaan katsoa olevan välttämätön myös silloin, kun sen katsotaan olevan säästötoimenpide konkurssin välttämiseksi. Irtisanomiset ovat mahdollisia myös saneerausohjelman vahvistumisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa irtisanominen saattaa tällöin olla aiheellinen, jos ohjelmassa on vahvistettu jonkinlainen välttämätön toimenpide, joka aiheuttaa työn lakkaamisen tai sen olennaisen ja pysyvän vähentymisen. Työn vähentymisen lisäksi irtisanominen yrityssaneeraustilanteessa edellyttää että työnantaja on täyttänyt työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa.

Aivan kuten myös normaaleissa irtisanomisajoissa myös irtisanomisaika yrityssaneeraustapauksissa luetaan osaksi työsuhdetta. Irtisanomisajat on useimmiten määritelty työsopimuksen yhteydessä, mutta mikäli ei, käytetään silloin laissa määriteltyjä irtisanomissäädöksiä. Nämä vaihtelevat 14 vuorokaudesta kuuteen kuukauteen. Työsuhde pysyy ennallaan myös irtisanomisajan aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että työt jatkuvat normaalisti. Työnantajalla on kuitenkin mahdollista vapauttaa työntekijä työsuhteesta, mutta palkka täytyy silti maksaa normaalisti myös irtisanomisajalta. Mikäli työntekijä rikkoo työsopimusta esimerkiksi jättämällä työt tekemättä irtisanomisajalla, on hän velvollinen maksamaan työnantajalle palkkaa koskevan summan, sillä tässä tilanteessa hän on rikkonut työsopimusta.

Leave A Response