Irtisanomisaika vuokratyö

Vuokratyösopimukset ovat usein nimikkeellä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, joka on irtisanottavissa sopijapuolelle tiedoksi annettavalla irtisanomisilmoituksella lain tai sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen.

Irtisanomisajat on useimmiten määritelty työsopimuksen yhteydessä, mutta mikäli ei, käytetään silloin laissa määriteltyjä irtisanomissäädöksiä. Nämä vaihtelevat 14 vuorokaudesta kuuteen kuukauteen. Työsuhde pysyy ennallaan myös irtisanomisajan aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että työt jatkuvat normaalisti. Työnantajalla on kuitenkin mahdollista vapauttaa työntekijä työsuhteesta, mutta palkka täytyy silti maksaa normaalisti myös irtisanomisajalta. Mikäli työntekijä rikkoo työsopimusta esimerkiksi jättämällä työt tekemättä irtisanomisajalla, on hän velvollinen maksamaan työnantajalle palkkaa koskevan summan, sillä tässä tilanteessa hän on rikkonut työsopimusta.

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuksen irtisanomisperusteet on jaettu yksilöstä johtuviin ja tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteihin. Yksilöstä johtuvat perusteet voivat olla työntekijän laiminlyönti työtehtäviä kohtaa, sopimuksen vastainen teko tai käyttäytyminen ja yksinkertaisesti se ettei työntekijä enää selviydy työtehtävästä.

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomiset liittyvät siihen että tarjolla oleva työ on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt. Työnantajalla on aina velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä jos tällainen mahdollisuus on olemassa ja tarjota tällaisen muun työn edellyttämää koulutusta.

Irtisanomisaika vuokratyö tapauksissa on samanlainen kuin normaalissa työssäkin. Vuokratyö eroaa niin kutsutusta normaalista työstä vain niin että työaikaa ei ole yleensä määritelty, joten töitä ei yhtäkkiä enää saata vain tulla. Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan käyttöön. Työskentely tapahtuu yleensä työn vastaanottajan valvonnassa ja työnjohdon alaisuudessa. Vastaanottaja maksaa korvauksen työvoiman luovuttajalle, ei siis työntekijälle.

Vuokratyössä työnantaja siirtää työntekijän tämän omasta suostumuksesta toisen työnantajan käyttöön. Käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Esimerkiksi työsuojelusta huolehtimisvastuu.

Leave A Response