Irtisanomisaika työnantajan konkurssi

Irtisanomisaika on riippuvainen siitä mitä työsopimuksessa lukee. Jos työsopimuksessa ei ole merkintää irtisanomisajasta, käytetään tällöin laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja, jotka ovat riippuvaisia työsuhteen pituudesta.

Irtisanomisaika on lyhyimmillään 14 vuorokautta ja pisimmillään 6 kuukautta. Laissa on kuitenkin määritelty että näitä irtisanomisaikoja käytetään vain jos työsopimuksessa ei ole muusta sovittu. Siksi osapuolten yhteinen sopimus on ratkaisevammassa asemassa. Useimmiten työsopimuksen solmimisen yhteydessä työnantaja ja työntekijä ovat itse määritelleet irtisanomisajan pituuden. Toisinaan työsopimus sisältää vain viittauksia työsopimuslakiin tai työsuhteessa noudatettavaan työsopimukseen.

Kuitenkin joissain poikkeustapauksissa irtisanomisajat voivat vaihdella. Esimerkiksi irtisanomisaika työnantajan konkurssi tapauksissa on työsuhteen kestosta riippumatta 14 vuorokautta. Kun työsuhde irtisanotaan, on kumpikin osapuoli velvollinen noudattamaan solmittua työsopimusta. Työnantajan irtisanoessa työsuhteen, on hän velvollinen maksamaan irtisanomisajalta täyden palkan. Myös työntekijän irtisanoutuessa on hän velvollinen maksamaan korvauksena työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän, jos hän jättää noudattamatta irtisanomisaikaa.

Irtisanomisaika on osa normaalia työsuhdetta ja työsuhde jatkuu normaalisti irtisanomisaikana eli työsuhteen molempien osapuolten pitää täyttää työsopimuksen velvoitteet myös irtisanomisaikana. Työnantaja voi kuitenkin vapauttaa työntekijän velvoitteesta, mutta palkanmaksu velvollisuus irtisanomisajalta säilyy silti. Työntekijä ei kuitenkaan voi lyhentää yksipuolisesti irtisanomisaikaansa esimerkiksi pitämällä lomaa.

Laissa on siis säädetty tiettyjä kohtia koskemaan irtisanomisia. Useimmiten kuitenkin työnantaja ja työntekijä sopivat työsopimuksen solmimisen yhteydessä irtisanomisen ehdoista. Näihin käytetään usein pohjana laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja, jotka vaihtelevat 14 vuorokaudesta kuuteen kuukauteen. Irtisanoutumistilanteissa työsuhde pysyy ennallaan vielä irtisanomisajan aikanakin. Halutessaan työantaja voi kuitenkin vapauttaa työntekijän velvoitteesta, mutta palkkaa täytyy silti maksaa. Sama koskee myös työntekijää, mikäli työntekijä laiminlyö irtisanomisajan työsuhdetta joutuu hän puolestaan maksamaan työnantajalle irtisanomisajan palkan.

Leave A Response