Irtisanomisaika pam

Työsuhteen laatua voi olla kahdenlaista, määräaikaista ja toistaiseksi voimassa olevaa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus jatkuu niin kauan kunnes se irtisanotaan työntekijän tai työnantajan puolelta. Määräaikainen työsopimus jatkuu sopimuskauden loppuun ja päättyy siihen, jonka jälkeen on tehtävä uusi sopimus. Määräaikaista työsopimusta ei voi kumpikaan sopimuksen osapuoli irtisanoa, paitsi jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät.

Kuten muillakin liitoilla irtisanomisaika pam liitolla menee työehtosopimuksien mukaisesti. Irtisanomisaika pam näkyy työehtosopimuksista erikseen kullekin alalle ja on riippuvainen työsuhteen kestosta. Jos työnantaja haluaa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, on se työnantajan puolelta sallittua vain asiallisesta ja painavasta syystä, esimerkiksi työntekijän henkilöön liittyvä syy tai yritystoimintaa liittyvä taloudellinen tai tuotannollinen syy. Irtisanomista ennen on kuitenkin selvitettävä, olisiko työntekijä mahdollista uudelleen kouluttamalla tai muuten sijoittaa toisiin työtehtäviin yrityksessä tai konsernin sisällä. Jos tämä on mahdollista, on työnantajan tarjottava irtisanomisuhan alaisena olevalle työntekijälle tätä työtä irtisanomisen välttämiseksi.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ilman pätevää syytä, on kyseessä laiton irtisanominen ja pahimmillaan 3-24 kuukauden palkkaa vastaava määrä korvausvelvollisuutta irtisanotulle työntekijälle. Irtisanomisaika pam liitolla on siis sama kuin muuallakin. Irtisanomisaika on aina riippuvainen työsuhteen kestosta. Irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työnteko jatkuu normaalista ja työntekijällä on käytössään kaikki työpaikan luontoisedut.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa työntekijän puolelta ja työnantajan puolelta pätevän syyn ilmetessä. Määräaikainen työsopimus sitoo sopimuksen osapuolia sopimuksen loppuun asti ja vain mikäli sopimuksessa on erikseen merkintä irtisanomisesta, on irtisanominen mahdollinen. Kaikissa työsopimuksissa on yleensä koeaika, josta on merkintä työsopimuksessa. Työsopimuksen koeaika voi olla maksimissaan 4 kuukautta tai jos kyseessä on alle kahdeksan kuukauden määräaikainen työsopimus, voi koeajan pituus olla maksimissaan puolet työsopimuksen pituudesta.

Leave A Response