Irtisanominen lomautuksen aikana

Työntekijän irtisanominen lomautuksen aikana on mahdollista. Myös työntekijän on mahdollista irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta lomautuksen aikana, ja tässä tilanteessa ei ole myöskään irtisanomisaikaa. Jos työntekijällä on kuitenkin tiedossa lomautuksen päättyminen, ei päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana tehty irtisanoutuminen onnistu ilman irtisanoutumisaikaa.

Jos irtisanominen lomautuksen aikana hoidetaan työnantajan puolelta niin että työsopimus päättyy lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantajalla on kuitenkin oikeus vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkka, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

Jos lomautus on kestänyt yli 200 päivää, ja työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, päättyy työsopimus silloin, kun työntekijä toimittaa työsopimuksen päättymisilmoituksen työnantajalle. Tässä tilanteessa työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa samalla tavalla kun mitä hän saisi jos irtisanominen lomautuksen aikana tulisi työnantajan puolelta. Mikäli kyseessä on osa-aika lomautus, 200 päivän sääntö koskee myös sitä. Jos irtisanomisilmoitus toimitetaan postitse tai sähköisesti, katsotaan sen tulleen tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Lomautuksen aikana työntekijöille maksetaan työttömyysturvaa. Kokonaan lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa ja osa-aikaisesti lomautetuille maksetaan soviteltua päivärahaa. Kun työntekijä lomautetaan, tulee ilmoittautua paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja ottaa mukaan lomautusilmoitus.

Työntekijän irtisanominen lomautuksen aikana on siis mahdollista. Irtisanomisaikaa ei työntekijän puolelta irtisanoutuessa ole, ellei työn jatkumiseen olisi alle seitsemän päivää. Työnantajan on ilmoitettava työn jatkumisesta vähintään viikkoa aikaisemmin. Jos irtisanominen lomautuksen aikana tapahtuu työnantajan puolelta, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen kestosta. Jos työntekijä on ollut lomautettuna yli 200 päivää ja irtisanoutuu, päättyy työsopimus silloin kun työntekijä toimittaa työsopimuksen päättymisilmoituksen työnantajalle. Jos tämä tehdään sähköisesti tai kirjeellä, katsotaan sen tulleen perille viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua lähettämisestä.

Leave A Response