Irtisanomisaika työnantajan konkurssi

Irtisanomisaika on riippuvainen siitä mitä työsopimuksessa lukee. Jos työsopimuksessa ei ole merkintää irtisanomisajasta, käytetään tällöin laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja, jotka ovat riippuvaisia työsuhteen pituudesta. Irtisanomisaika on lyhyimmillään 14 vuorokautta ja pisimmillään 6 kuukautta. Laissa on kuitenkin määritelty että näitä irtisanomisaikoja käytetään vain jos työsopimuksessa ei ole muusta sovittu. Siksi osapuolten yhteinen sopimus on ratkaisevammassa asemassa. Useimmiten…

Jatka lukemista →

Irtisanomisaika liikkeen luovutus

Irtisanomisajat on määritelty yleensä työsopimuksen teon yhteydessä. Mikäli näitä ei ole määritelty käytetään laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja. Irtisanomisaika on normaalia työsuhdetta ja lain mukaan työnteko jatkuu siis normaalina. Työnantaja voi kuitenkin halutessaan vapauttaa työntekijän velvoitteesta. Näissä tilanteissa palkanmaksu velvollisuus kuitenkin säilyy. Vastaavasti jos työntekijä ei täytä työsuhteen velvollisuuksia irtisanomisajan aikana, on hän velvollinen maksamaan työnantajalle irtisanomisajalta…

Jatka lukemista →

Irtisanomisaika laki

Kun toteutetaan irtisanomisia, on perusteiden oltava olennaisia. Suomessa on olemassa irtisanomisaika laki ja irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Työntekijää on kuultava ja hänelle on annettava varoitus ennen irtisanomista. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin. Työnantajan on myös mahdollisesti koulutettava työntekijä uusiin…

Jatka lukemista →

Irtisanomisaika kuolema

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia syitä on kahdenlaisia: henkilöstä johtuvat syyt tai taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Henkilöstä johtuva irtisanominen tapahtuu yleensä kun rikotaan työsopimusta tai vakavasti laiminlyödään työsuhteeseen olennaisesti kuuluvia velvoitteita, eikä työntekijä enää pysty selviytymään työstään. Tällaisiksi syiksi luetaan esimerkiksi työtehtävien tekemättä jättäminen ja niiden tekeminen puutteellisesti tai huolimattomasti.…

Jatka lukemista →

Page 3 of 3