pam irtisanomisaika

Kuten muillakin liitoilla myös pam irtisanomisaika menee työehtosopimuksien mukaisesti. Pam irtisanomisaika näkyy työehtosopimuksista erikseen kullekin alalle ja on riippuvainen työsuhteen kestosta. Jos työnantaja haluaa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, on se työnantajan puolelta sallittua vain asiallisesta ja painavasta syystä, esimerkiksi työntekijän henkilöön liittyvä syy tai yritystoimintaa liittyvä taloudellinen tai tuotannollinen syy. Irtisanomista ennen on kuitenkin…

Jatka lukemista →

kvtes irtisanomisaika

Kvtes irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen pituudesta. Kvtes irtisanomisaika on porrastettu ja irtisanomisaika voi olla parhaimmillaan kuusi kuukautta, mikäli irtisanominen tapahtuu työnantajan puolelta, lyhyimmillään se voi olla 14 vuorokautta. Mikäli työntekijä irtisanoutuu on kvtes irtisanomisaika neljästätoista päivästä yhteen kuukauteen. Jos virkamies irtisanoutuu on irtisanomisaika pääsääntöisesti yhden kuukauden. Mikäli työnantaja on joutunut irtisanomaan työntekijän työsopimuksen henkilöstä itsestään…

Jatka lukemista →

Irtisanomisilmoitus työnantajalle

Olisi aina hyvä toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle henkilökohtaisesti. Tämän lisäksi sen tekemistä suositellaan kirjallisena, jotta myöhemmin jos synty epäselvyyksiä on ne helppo selvittää. Mikäli on mahdotonta toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle kirjallisena, voi sen toimittaa myös kirjeellä tai sähköisesti. Näissä tapauksissa tiedon irtisanomisesta katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivän lähettämisestä. Kun irtisanomisilmoitus työnantajalle on toimitettu, käynnistyy irtisanomisaika. Irtisanomisajalla…

Jatka lukemista →

Irtisanomisilmoitus malli

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus malli olisi hyvä toimittaa työnantajalle tai hänen edustajalleen henkilökohtaisesti. Kuitenkin mikäli irtisanomisilmoituksen toimittaminen henkilökohtaisesti ei onnistu, voi sen hoitaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisissa tilanteissa katsotaan tiedon tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä se, jälkeen kun irtisanomisilmoitus on lähetetty. Hyvä irtisanomisilmoitus malli on löydettävissä netistä. Hyvä työsopimuksen irtisanomisilmoitus malli sisältää ainakin seuraavat asiat:…

Jatka lukemista →

Irtisanomisajan palkka

Irtisanomisajan palkka maksetaan työntekijälle normaalisti. Kun työsuhde irtisanotaan, jatkuu irtisanomisajallakin työnteko normaalisti. Jos työnantaja ei halua työntekijän työskentelevän irtisanomisaikaa, on hän silti velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan työntekijälle. Kun työsopimuksen irtisanominen on tapahtunut, on työssä irtisanomisaika, jonka aikana työnteko jatkuu normaalisti, irtisanomisajan palkka on sama kuin muun työskentelyajan palkka. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava…

Jatka lukemista →

Irtisanomisaika pam

Työsuhteen laatua voi olla kahdenlaista, määräaikaista ja toistaiseksi voimassa olevaa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus jatkuu niin kauan kunnes se irtisanotaan työntekijän tai työnantajan puolelta. Määräaikainen työsopimus jatkuu sopimuskauden loppuun ja päättyy siihen, jonka jälkeen on tehtävä uusi sopimus. Määräaikaista työsopimusta ei voi kumpikaan sopimuksen osapuoli irtisanoa, paitsi jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät. Kuten muillakin liitoilla irtisanomisaika…

Jatka lukemista →

Irtisanominen lomautuksen aikana

Työntekijän irtisanominen lomautuksen aikana on mahdollista. Myös työntekijän on mahdollista irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta lomautuksen aikana, ja tässä tilanteessa ei ole myöskään irtisanomisaikaa. Jos työntekijällä on kuitenkin tiedossa lomautuksen päättyminen, ei päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana tehty irtisanoutuminen onnistu ilman irtisanoutumisaikaa. Jos irtisanominen lomautuksen aikana hoidetaan työnantajan puolelta niin että työsopimus päättyy lomautuksen aikana,…

Jatka lukemista →

AHVL irtisanomisaika

Ahvl irtisanomisaika on riippuvainen siitä kumpi asunnonvuokrasopimuksen osapuolista tekee irtisanomisen. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva, vai määräaikainen vuokrasopimus, onko vuokrasopimus pariskunnalla ja kuinka kauan vuokrasopimus on kestänyt. Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokralaiselle aina kirjallisena ja takuuvuokra palautettava pikimmiten. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä ellei vuokrasopimuksessa ole mainittu muuta. Ahvl irtisanomisaika…

Jatka lukemista →

Irtisanomisaika yrityssaneeraus

Irtisanomisaika yrityssaneeraus tilanteissa on aina erityistapaus. Yrityssaneerauksen yhteydessä tapahtuva irtisanominen on siinä mielessä erityinen, koska irtisanomisen perusteena on se että työnantaja on saneerausmenettelyn kohteena. Työnantaja voi tällaisessa tilanteessa yrityssaneerauksen vuoksi irtisanoa työsopimuksen kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Tällaisissa irtisanomistilanteissa voidaan irtisanoa sekä toistaiseksi voimassa olevat että määräaikaiset työsopimukset. Irtisanominen on mahdollista ensinnäkin, kun irtisanomisen perusteena on…

Jatka lukemista →

Irtisanomisaika vuokratyö

Vuokratyösopimukset ovat usein nimikkeellä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, joka on irtisanottavissa sopijapuolelle tiedoksi annettavalla irtisanomisilmoituksella lain tai sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisajat on useimmiten määritelty työsopimuksen yhteydessä, mutta mikäli ei, käytetään silloin laissa määriteltyjä irtisanomissäädöksiä. Nämä vaihtelevat 14 vuorokaudesta kuuteen kuukauteen. Työsuhde pysyy ennallaan myös irtisanomisajan aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että työt jatkuvat normaalisti.…

Jatka lukemista →

Page 2 of 3