Vuokralaisen irtisanomisaika

Vuokralaisen irtisanomisaika on riippuvainen siitä, kuinka pitkään vuokralainen on ehtinyt asunnossa asua.  Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva, vai määräaikainen vuokrasopimus, onko vuokrasopimus pariskunnalla. Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokralaiselle aina kirjallisena ja takuuvuokra palautettava pikimmiten. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä ellei vuokrasopimuksessa ole mainittu muuta. Vuokralaisen irtisanomisaika on vähintään kuusi kuukautta,…

Jatka lukemista →

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen on syytä hoitaa kirjallisesti, jotta asiasta jää dokumentti. Työsuhteen päättäminen voidaan totta kai hoitaa myös suullisesti. Työsuhteen päättäminen olisi hyvä hoitaa henkilökohtaisesti, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista on mahdollista toimia myös kirjeen tai sähköpostin välityksellä. Tällöin tiedon katsotaan tulleen vastapuolelle tiedoksi viimeistään seitsemäntenä päivänä lähetyksestä. Työsuhteen päättäminen tapahtuu irtisanomisilmoituksella, ja tämä käynnistää…

Jatka lukemista →

Työsuhteen irtisanomisilmoitus

Työsuhteen irtisanomisilmoitus on syytä toimittaa henkilökohtaisesti. Työntekijä ei tarvitse mitään erikoista syytä irtisanoakseen toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen. Määräaikainen työsopimus on aina voimassa sopimuksen loppuun asti ja sitoo näin sopimuksen molempia osapuolia, ellei erillisestä irtisanomismahdollisuudesta ole sovittu työsopimuksen solmimisen aikana. Työsuhteen irtisanomisilmoitus on totta kai mahdollista toimittaa myös sähköpostitse tai kirjeellä. Tällaisissa tilanteissa tiedon katsotaan tulleen…

Jatka lukemista →

Työsopimuslaki irtisanomisaika

Suomessa on työsopimuslaki irtisanomisaika asioihin. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Työntekijää on kuultava ja hänelle on annettava varoitus ennen irtisanomista. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin. Työnantajan on myös mahdollisesti koulutettava työntekijä uusiin tehtäviin. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja…

Jatka lukemista →

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen vaatii suuremmat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen. Jos kyseessä on työsopimuksen purkaminen, työsopimus päättyy heti, eikä kummallakaan osapuolella ole minkäänlaisia irtisanomisaikoja. Syyt joiden vuoksi työsopimus voidaan työnantajan puolelta purkaa, ovat erittäin painavia ja esimerkiksi työntekijän työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajan voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan mittaista aikaa.…

Jatka lukemista →

Työsopimuslaki irtisanominen

Kun työntekijä irtisanoutuu tai työnantaja joutuu irtisanomaan työntekijän käynnistyy irtisanomisaika. Työsopimuslaki irtisanominen tilanteissa on määritellyt irtisanomisajan olevan alle viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa 14 päivää ja yli viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa yhden kuukauden verran, jos irtisanominen tapahtuu työntekijän puolelta. Työntekijän irtisanominen vaatii aina hyvät perusteet, ja ennen irtisanomista työntekijälle onkin annettava varoitus, jotta hänellä on mahdollisuus…

Jatka lukemista →

Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Tällaisessa tilanteessa on arvioita onko moitittava menettely ollut toistuvaa ja onko siitä vaikutuksia…

Jatka lukemista →

Työntekijän irtisanomisaika

Työntekijän irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston mukaan, tai jos irtisanoutuminen tapahtuu koeajan aikana, ei irtisanomisaikaa ole ollenkaan. Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi…

Jatka lukemista →

Työntekijän irtisanominen

Työntekijän irtisanominen kun voimassa on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, vaatii työnantajalta hyvät irtisanomisperusteet. Työntekijällä on mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus koska tahansa ilman perustetta. Työntekijän irtisanominen käynnistää aina irtisanomisajan. Tänä aikana työnteko jatkuu normaalisti ja työskentely ajalta maksetaan normaalisti palkka. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama…

Jatka lukemista →

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Tällaisessa tilanteessa on arvioita onko moitittava menettely ollut toistuvaa ja onko siitä vaikutuksia…

Jatka lukemista →

Page 1 of 3