AHVL irtisanomisaika

Ahvl irtisanomisaika on riippuvainen siitä kumpi asunnonvuokrasopimuksen osapuolista tekee irtisanomisen. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva, vai määräaikainen vuokrasopimus, onko vuokrasopimus pariskunnalla ja kuinka kauan vuokrasopimus on kestänyt. Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokralaiselle aina kirjallisena ja takuuvuokra palautettava pikimmiten. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä ellei vuokrasopimuksessa ole mainittu muuta.

Ahvl irtisanomisaika on toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa laskettavissa kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanoutuminen on suoritettu. Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen on vuokralaisella kuusi kuukautta aikaa asua asunnossa ennen kuin se on luovutettava pois, mikäli vuokrasopimus on kestänyt vähintään yhden vuoden ja jos vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden, on irtisanomisaika kolme kuukautta. Jos vuokralainen haluaa irtisanoa vuokrasopimuksen, on tässä tilanteessa hänen irtisanomisaikansa yksi kuukausi.

Ahvl irtisanomisaika ei päde samalla tavalla määräaikaisessa vuokrasopimuksessa kuin toistaiseksi voimassa olevassa. Määräaikainen vuokrasopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuksen loppuun asti, kuitenkin siinä on muutamia ehtoja jolloin molemmin puolisesti sopimuksen voi irtisanoa aikaisemmin kuin määräajan loputtua. Vuokralaiselle näitä syitä ovat esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalla töiden tai opiskelun takia, tai jos hänen tai perheenjäsenen sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkautumisen. Vuokranantajan on mahdollista irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus mikäli hän tarvitsee huoneistoa itsensä tai perheenjäsenensä käyttöön, tai muusta vastaavasta syystä on kohtuutonta odottaa määräajan päättymiseen. Osapuoli, joka ei irtisano määräaikaista sopimusta on oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen sopimuksen ennen aikaisesta päättymisestä ja hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Ahvl irtisanomisaika pätee samalla tavalla, jos kyseessä on pariskunta, joka asuu avioliiton kaltaisessa suhteessa. Tässä tilanteessa tarvitaan kuitenkin myös puolison suostumus irtisanomiseen, eikä toinen puolisoista saa tehdä irtisanomista ilman toisen suostumusta, paitsi jos suostumusta ei ilman hankaluuksia voida saada.

Leave A Response